روشهای جدید بستن شال و روسری

همراه با كتاب و سی دی راز شیك پوشیدن

یك محصول بخرید سه محصول ببرید!!

1 = 1+1+1

حتما شما هم از روش یكنواخت

بستن شال خود خسته شده اید!

به دنبال مدل های جدید و متنوع هستید؟!

چطور شال خود را زیباتر سر كنیم؟!

فقط با آرایش چهره زیبا نمی شوید...

اگر روسری و شال خود را به زیبایی سر كنید

 جذاب ترو زیباتر خواهید شد...

برای اولین بار در تابستان 2009

تقدیم به خانوم هایی كه شیك و به روزهستند...

1 CD

حتما از تأثیر نحوه بستن شال در

زیبایی و جذابیت چهره تان آگاه هستید!

                

قیمت : 6000   تومان

یكی از مهمترین عوامل زیبا به نظر رسیدن

خانم های ایرانی پوشش سر آنهاست

مطمئن باشید با دیدن این مدل ها شما

هرگز شال خود را به روش قبلی نمیبندید...

این مدل ها را ببینید و به دوستان خود هم توصیه كنید...

پس این فرصت استثنایی و بی نظیر را از دست ندهید...

همراه با كتاب و سی دی راز شیك پوشیدن

یك محصول بخرید سه محصول ببرید!!

1 = 1+1+1

                

قیمت : 6000   تومان

شما با یاد گرفتن این مدل های زیبا و جدید همواره

متفاوت و متمایز از دیگران خواهید بود...

فقط با آرایش چهره زیبا نمی شوید...

اگر روسری و شال خود را به زیبایی

 سر كنید جذاب تر و زیباتر خواهید شد...

ما این مدل ها را از میان ده ها مدل گلچین كرده ایم

و به علاقه مندان تقدیم می كنیم.

همراه با كتاب و سی دی راز شیك پوشیدن

یك محصول بخرید سه محصول ببرید!!

1 = 1+1+1

                

قیمت : 6000   تومان

شیك ترین و به روز ترین مدل های بستن شال ...

خودتان را با مدل های تابستانی و فوق العاده جدید به روز كنید...

این روش ها توسط بهترین طراحان و آرایشگران تدوین شده است...

برای اولین بار در تابستان 2009

تقدیم به خانوم هایی كه شیك و به روزهستند...

                

قیمت : 6000   تومان

هركدام از این روشها به صورت مرحله به مرحله

و كامل توضیح داده شده است.

حتما از تأثیر نحوه بستن شال در

زیبایی و جذابیت چهره تان آگاه هستید!!

همراه با كتاب و سی دی راز شیك پوشیدن

یك محصول بخرید سه محصول ببرید!!

1 = 1+1+1